Gözümde dâim hayâl-i cânâ (Ah)
Gönülde her dem cemâl-i cânâ
Hey cânım hey ömrüm hey
(Ah) Ey peri-rû dilber-i rânâ
Civân-ı nâzenin (Ah) gam benim
Şâdi senin hicrân benim devrân senin
Yâr benim devrân senin

Ey şâh-ı cihân ey dilde nihân
Senin gibi güzel efendim var
Var benim, yâr, yâr var benim
Gül yüzlü mâhım
Râhm eyle şâhım
Çeşm-i siyahım
Âlemde birsin


Burada yer alan videolar YouTube üzerinden anlık olarak alınmaktadır. YouTube üzerinden kaldırıldığında buradan da otomatik olarak kaldırılacaktır. Özel olarak kaldırılmasını istediğiniz içerik varsa bize bilgi@sarkisozleri.bbs.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Şarkıları

Tüm hakları saklıdır © 2011 - 2019

Bu sitede yayınlanan şarkılar bilgi vermek amaçlıdır.