On birinde bir yar sevdim
Yeni açmış güle benzer
On ikide şeker şerbeti
Oğul vermiş bala benzer

On üçünde gözün süzer
Zülfünü gerdana düzer
Kargı kamış gibi uzar
Boyu servi dala benzer

On dördünde pek derbeder
Dostun ikrarını güder
Nere çeksem ora gider
Boynu toklu kula benzer

On beşinde yaşar yaşın
Her örnekten bağlar başın
Tenhalarda arar eşin
Tez alışkın tele benzer


On altıda kurt bilekli
Yüreği hakka dilekli
Sağrısı yeşil örekli
Esen poyraz yele benzer

On yedide deli dolu
Hiç bilmez gittiği yolu
Has bahçenin gonca gülü
Kız turnada tele benzer

On sekizde göçer göçü
Kız oğlana bulur suçu
Gelinin ibrişim saçı
Kızın turnada tele benzer

On dokuzda olur hasta
Zülüfleri deste deste
Gelin şeker şerbet tasta
Kız petekte bala benzer

Naçar karacaoğlan naçar
Aşkın kitabını açar
Yiğirmide vaktı geçer
Geçmez akça pula benzer


Burada yer alan videolar YouTube üzerinden anlık olarak alınmaktadır. YouTube üzerinden kaldırıldığında buradan da otomatik olarak kaldırılacaktır. Özel olarak kaldırılmasını istediğiniz içerik varsa bize bilgi@sarkisozleri.bbs.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Şarkıları

Tüm hakları saklıdır © 2011 - 2019

Bu sitede yayınlanan şarkılar bilgi vermek amaçlıdır.