(Yavuz Top)

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan muradım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bimâr sanmaz mı

Gamım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bivefa bilmem inanır mı inanmaz mı

Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı


Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Degildim ben sana mâ'il sen ettin aklımı zâ'il
Bana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind ü şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Yöre: Maraş
Kaynak: Mehmet Dede


Burada yer alan videolar YouTube üzerinden anlık olarak alınmaktadır. YouTube üzerinden kaldırıldığında buradan da otomatik olarak kaldırılacaktır. Özel olarak kaldırılmasını istediğiniz içerik varsa bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Şarkıları

Tüm hakları saklıdır © 2011 - 2024

Bu sitede yayınlanan şarkılar bilgi vermek amaçlıdır.